Modele lojalności klientów

[18] H.-T. Tsai, H.-ch. Huang, Y.-L. Jaw, W.-K. Chen, pourquoi les clients en ligne demeurent avec un détaillant électronique particulier: un modèle intégratif et des preuves empiriques, psychologie & marketing, vol. 23 (5): 447 – 464 (mai 2006). [8] J.-S. Chiou, L.-Y. Pan, antécédents de loyauté au détail sur Internet: différences entre les acheteurs lourds versus légers, Journal of Business and Psychology, 24:327 – 339, 2009; D. Cyr, modélisation du site Web conception de l`ensemble des cultures: relations à la confiance, satisfaction et E-loyauté, «Journal of Management Information Systems», vol. 24, no 4, p. 47 – 72, printemps 2008. .

Doświadczenia zakupowe (expérience d`achat) pojawiają się również w przedstawionym przez Zhao modelu lojalności w serwisach e-commerce w sektorze konsompcyjnym. Doświadczenia klientów w internecie mają Zdaniem Zhao Cztery Wymiary: wygodę łączyć ze strony internetowej, autonomię klienta, poczucie RELACJI z firmą je rybołówst klienta do strony. Kształtowane są un przez oczekiwania zakupowe, un mają Wpływ na satysfakcję, która z kolei Wpływa na lojalność. W modelu wprowadzony został jeszcze jeden czynnik-sklepu wizerunek. Wpływa sur na klientów oczekiwania, ich doświadczenia zakupowe, satysfakcję je lojalność. Z Badań wynika, że wszystkie wymienione zależności zostały Potwierdzone, przy Czym najsilniejszy Wpływ na lojalność klientów wywarty był przez wizerunek sklepu. [16] [31] le rapport de fidélité Walker pour le Retail en ligne, résumé analytique, 2006 oraz L. Jackson, on the Web, Loyalty Matters, «incentive»; 2007 février, vol.

181. W analizowanych badaniach rzadko poruszane lub w ogóaction nie uwzględnione zostały poniższe kwestie: [21] T. doligalski, Efekty Sieciowe a strategie produktowe, “marketing i Rynek”, 11/2010. 3,5. inne determinanty lojalności klientów w e-commerce o`shauhnessy konsumenci, którzy Maja nawyk kupowania określonej Marki, niekoniecznie Muszą być z korzystam w entierement zadowoleni. Na ogół sadza, że trudno lub koszty zmiany Marki przeważają nad prawdopodobnymi korzyściami. W badaniu wyróżniono DWA Wymiary lojalności: intention łączyć ze strony oraz intention do transakcji. Z Badań wynika, że interaktywność, przyjemność je relacje w Społeczności wpływają pozytywnie na intention łączyć ze strony, natomiast przyjemność je relacje w Społeczności na intention dokonywania zakupu.